Doporučení k průběhu naladění

JAK SE NA SETKÁNÍ PŘIPRAVIT?

 • Několik dní před vlastní akcí buďte již častěji v klidu, v naladění, meditacích či modlitbách.
 • Připomínejte si, že TICHO léčí duši i mysl a uzdravuje tělo i svět.
 • Jezte lehkou stravu, nejlépe bez živočišných produktů.
 • Na akci si vezměte pohodlné oblečení, přezůvky nebo ponožky – boty odložíme v šatně.
 • Přineste si termosku na vodu, hrneček, meditační stoličku, „bobík“, deku, spacák.

 

DOPORUČENÍ K NALADĚNÍ

Kdo je zvyklý být delší dobu v naladění, nechť tak činí dle svých zvyklostí.

Pokud nejste zvyklí být v naladění více hodin, doporučujeme:

 • Po určité době protáhnout tělo, udělat si pár protahovacích a uvolňovacích cviků.
 • Podle potřeby se najíst a napít, ale střídmě.
 • Dovoluje-li to místo setkání, je možné se osprchovat a vizualizovat si, jak voda smývá vše nepotřebné a opět se vrátit do klidu.
 • To vše ve stálém TICHU a myšlenkách na klid a mír.

 

Není jednoduché zůstat ve stavu bez myšlenek, proto doporučujeme v průběhu naladění používat podle vašich preferencí následující techniky:

 • Co nejčastěji v klidu pozorovat svůj dech.
 • Vnímat své tělo, tvořit v něm harmonii, klid, mír.
 • Vnímat klid a harmonickou spolupráci v celém těle.
 • Setrvat v tichém úsměvu a klidném dechu.
 • Tvořit TICHO v sobě.
 • Případné myšlenky zaměřovat na téma míru – v sobě a se sebou i s druhými.
 • Věnovat se vizualizaci harmonických vztahů mezi lidmi a národy.
 • Naladit se na své blízké.
 • Uvědomovat si a prociťovat lásku k sobě, k druhým, ke své zemi, k planetě.
 • Procítit a uvědomovat si propojení s ostatními.
 • Ladit se na vyšší Bytosti, případně s nimi rozmlouvat.
 • Prociťovat JÁ – JSEM – VĚDOMÍ – BYTÍ.
 • Je možné v duchu si zpívat, opakovat mantry, ómovat.
 • Věnovat se kontemplaci, modlitbě.
 • Může se objevit téma odpuštění, vděčnosti, trpělivosti nebo víry, je potřeba vše bez odporu či posuzování “nechat projít”.

 

Vnitřním TICHEM se otevíráme a odevzdáváme vyššímu Vědomí, můžeme naslouchat hlubším rovinám Bytí a může dojít k proměně v nás i kolektivního vědomí.

Každý z nás je důležitý a každý umocňuje sílu celku. Jsme jeden Život. Máme šanci i zodpovědnost být vědomými spolutvůrci proměny lidstva.