Mír – Peace – Mup – Paz – Paix

Mír – Peace – Mup – Paz – Paix

Máme-li se vrátit do jednoty, musíme jí stvořit a prožít

Sjednocené vědomí mění osudové prostředí

Tichá mysl je branou srdce

Jsme spolutvůrci jednoho života

Každý jednotlivec je součástí celku

Máme jedinečnou šanci být jeden celý den spolu a v propojení společně vyzářit sílu míru, harmonie a souznění přes celou planetu.

Každý z Vás je důležitý.

 Chcete-li být na dálku s námi a být zviditelněni na webových stránkách Via Harmonia, připojte se. 

V jednotě je síla

30. 03. 2019

Setkání představitelů skupin a průvodců při šíření moudrosti a pravdy.

Propojení představitelů různých skupin, učení a způsobů šíření moudrostí života. My, více než kdokoli jiný, máme možnost vytvořit a v kolektivní mysli otisknout mírovou matrici sounáležitosti a mírové cesty.

Každému z nás, kdo předáváme své zkušenosti, poznání či schopnosti, byla dána jedinečná cesta …

více o setkání >>

Jsme jeden život

25. – 26. 5. 2019

Celoplanetární propojení
25 hodin pro mír

Mnoho pramenů, řek a říček  se stéká a  tvoří jednu mohutnou řeku a spolu směřují k jednomu cíli.

 Představme si sílu velkého množství meditujících kruhů, v míru mysli naladěných skupin, které se propojují po celé Planetě a vytvářejí v kolektivním vědomí lidstva sjednocenou, harmonickou síť.

více o setkání>>

PRVNÍ SETKÁNÍ

První setkání aktivuje sjednocené silové pole, které je důležitým impulsem pro setkání následující. Setkáme se v mírovém naladění, v tichu a souznění, s otevřeným Srdcem a vědomím, že spolu tvoříme jeden Život.

30. 11. – 02. 12. 2018

více >>

DRUHÉ SETKÁNÍ

Velké setkání představitelů různých skupin a směrů, předávajících si své poznání o zákonitostech a smyslu života, o moudrosti a dovednosti život smysluplně proměňovat a žít, o schopnostech povýšit péči o člověka ve všech rovinách jeho žití

30. 03. 2019

více >>

TŘETÍ SETKÁNÍ

Sjednocené vědomí mění osudové prostředí.Představme si spoustu kruhů. Mnoho hodin v tichu meditujících, zpívajících či v míru mysli naladěných skupin, které se propojují s ostatními skupinami a postupně po celé planetě vytvářejí jednou sjednocenou, harmonicky naladěnou síť…

25. – 26. 5. 2019

více >>

Jak se mohu přidat

 ZÚČASTNÍM SE

JSEM ZAHRANIČNÍ SKUPINA

DOBROVOLNÍCI

DARUJI

ŠÍŘÍM MYŠLENKU

Vědomí Srdce o.p.s.,

IČO 261 13 406

Číslo účtu Vědomí Srdce o.p.s.: 221728214/0300

info@viaharmonia.com