Mír – Peace – Mup – Paz – Paix

Mír – Peace – Mup – Paz – Paix

Přijďte s námi vytvořit 25. května na 25 hodin společenství ticha

Abychom vytvořili mír v sobě i kolem sebe…

Spojme své síly a buďme v mírovém sjednocení ve stejný čas.
Jsme sami sobě šancí!

30. 03. 2019
Setkání představitelů cesty poznání a moudrosti

Kruh světla

Propojení představitelů různých skupin, učení a způsobů šíření moudrosti je přípravným setkáním pro velkou mírovou akci v květnu 2019.
Setkání nám umožňuje vytvořit a v kolektivní mysli otisknout vizi nového života, nových forem soužití a spolupráce.

Každému z nás, kdo předáváme své zkušenosti, poznání či schopnosti, byla dána jedinečná cesta …

25. – 26. 5. 2019
Velké meditační setkání v Praze

25 hodin Ticha pro svět v míru

Mnoho pramenů, řek a říček  se stéká a  tvoří jednu mohutnou řeku a spolu směřují k jednomu cíli.

Představme si sílu velkého množství meditujících kruhů, v míru mysli naladěných skupin, které se propojují po celé Planetě a vytvářejí v kolektivním vědomí lidstva sjednocenou, harmonickou síť.

 

Máme jedinečnou šanci být jeden celý den spolu a v propojení společně vyzářit sílu míru, harmonie a souznění přes celou planetu.

Každý z Vás je důležitý!

 

Máme-li se vrátit do jednoty, musíme jí stvořit a prožít

Sjednocené vědomí mění osudové prostředí

Tichá mysl je branou srdce

Jsme spolutvůrci jednoho života

Každý jednotlivec je součástí celku

Jak se mohu přidat

 ZÚČASTNÍM SE

DOBROVOLNÍCI

DARUJI

ŠÍŘÍM MYŠLENKU

Vědomí Srdce o.p.s.,

IČO 261 13 406

Číslo účtu Vědomí Srdce o.p.s.: 221728214/0300

info@viaharmonia.com