Světlo světa je v našich Srdcích

25 hodin v TICHU vydá za několik let práce na sobě

Lidstvo prochází velmi významnou proměnou. Uzavírají se tzv. dlouhé vývojové cykly, z kterých si do budoucnosti odnášíme ponaučení. Ale máme samozřejmě svobodu volby. Chceme zůstat v tom, v čem jsme nyní a dále docházet k Poznání také skrze bolest a utrpení? Nebo přeskočit na vyšší úroveň prožívání, založeného na spolupráci, sounáležitosti, v moudrosti a lásce? 

Mysl ale funguje jako počítač, a tak nám nabízí stále stejná, často nefunkční řešení. Jsou ale vědecké poznatky a je zdokumentováno, že když se určité množství lidí ztiší a naladí na společný záměr,  vytvoří živé TICHO, a promění v takovém místě životní podmínky.  “Živé Ticho” znamená, že skupina v Tichu vědomě sjednocených  lidí “pracuje”  na společné vizi / záměru. 

Tím, že se sjednotíme v živém TICHU, kolektivní mysl se na chvíli vypne.

Umožní se tím její restart a zapnutí v novém nastavení. Potřebujeme, aby ve stejném časovém úseku zůstaly v tichém naladění skupiny po celém světě. Se společným záměrem, se společnou vizí.

Taková síla naladění je schopna prosvětlit kolektivní vědomí lidstva.

SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

 

Via Harmonia je celosvětovým propojením jednotlivců a skupin, v síle míru, na mnoha místech, ve stejný čas.

Máme jedinečnou šanci být aktivními, vědomými spolutvůrci proměny cesty lidstva. Ochota sjednotit se utváří a posiluje směr dalšího rozvoje lidského společenství.

BUĎME SILOU VĚDOMĚ UTVÁŘEJÍCÍ BUDOUCNOST

Jak se mohu přidat

 ZÚČASTNÍM SE

DOBROVOLNÍCI

DARUJI

ŠÍŘÍM MYŠLENKU