Tichá mysl je branou srdce

Dny setkání

30. 11. – 02. 12. 2018

Zahajující 1. setkání Via Harmonia se uskutečnilo v prostorách vzdělávacího a meditačního centra Oáza Srdce, Horní Bradlo. Každý, kdo se k nám připojil, posílil působení všech a sjednocená síla se tak znásobila. Seznam účastníků naleznete zde.

Toto zahajující setkání projektu Via Harmonia se uskutečnilo ve spolupráci Vědomí Srdce o.p.s. a Ernestíny Velechovské, která uvnitřněním provázela.

Společné, mírové ztišení mysli jsme zahájili v pátek 30. 11. v 11 hodin. Kruh tichého naladění byl udržován až do 12 hodin v sobotu 1. 12. 2018.

Část skupiny se v průběhu akce naladila v ómování, někteří se uvnitřnili tichou mantrou či modlitbou, při cvičení jógy nebo kreslení mandal v tématech našeho naladění.

V naladění na vyšší moudrost jsme zaměřili pozornost na téma jednoty, spolupráce a dobra, a to nejen v nás, ale i v našich vztazích, ve společnosti a ve světě vůbec.

První setkání aktivovalo sjednocené silové pole, které je důležitým impulsem pro setkání následující. Setkali jsme se v mírovém naladění, v TICHU a souznění, s otevřeným Srdcem a vědomím, že spolu tvoříme jeden Život.

Jen v tichu svého Srdce můžeme vnímat hluboké roviny Bytí.

Sdílení těch, kteří se setkání zúčastnili nebo se připojili na dálku

Krásné setkání,
které mi asi definitivně změnilo život.

Jan Rajmon

Akademie Života

Na první setkání jsem se připojovala na dálku z Vital life centra zdraví Holešov s dalšími 8 meditujícími. V pátek jsme v 10 hodin zahájili připojení hrou na tibetské mísy, šamanský buben, Shanti zvonkohru, navibrovali prostor mantrou OM a v 11 hodin jsme společně propojili světlo s ostatními.

Odpoledne mezi 18. – 20. hodinou se napojili i ostatní meditující z naší skupinky, kteří si vstupovali do energo prostoru dle svého času a možností. V průběhu dne byly aktivovány další dvě energetická místa v okolí Holešova a byl vytvořen energetický trojúhelník v prostoru s VL.

Tento světelný portál jsem pak udržovala s různou intenzitou až do neděle 2.12. kdy v meditaci a poděkování jsem uzavřela tuto třídenní společnou práci. S láskou a ve Světle děkuji a těším se na setkání v březnu a květnu… 🙂

Hana Sovišová

Centrum zdraví Vital life

Meditace VIA Harmonia byla velkolepá. Síla kolektivního vědomí je nepřekonatelná a když se použije ku prospěchu všem a všemu, dějí se zázraky.

Když jsou navíc tyto zázraky podpořeny Bohyní Ernestínou, jejich přesah ani nedovedu popsat a asi ani představit. Dostávám se do Vesmírných hloubek a vím, že TO je můj domov. Vím také, že nyní je můj domov Země a já mám za ní velikou odpovědnost.

Na 25 hodinové meditaci za Mír jsem cítila velikou a nádhernou sílu, která nás propojila a podpořila k tvorbě nového nastavení. Nerozuměla jsem úplně všemu, ale cítila jsem propojení, jednotu, podporu, lásku a sounáležitost ke všemu živému i neživému. Vlastně jsem si uvědomila, že žije i to, co je v mém vnímání neživé.

Během těch 25 hodin jsem se mockrát musela usebrat do sebe a odpustit si spoustu nedobrých činů na mé pouti životem. To je potvrzení toho, co již všichni víme. Pokud chceme mír a lásku na Zemi, je třeba mít mír a lásku v sobě a k sobě.

Přeji nám všem, ať najdeme tyto dary v sobě a umíme je předávat a šířit dál. Vím, že připojením k meditacím VIA Harmonia se zkvalitní nejen naše životy, ale život na celé Zemi i ve Vesmíru. DEJME SÍLU MÍRU.

Michaela Schimmerová

Akademie Života

Jsem nadšená, že jsem konečně byla ve skupině naladěné tak dlouho.
Vždycky mi chyběla při společných naladěních ta svoboda vědomí, že bude trvat ještě dlouho, ještě dost dlouho aby nebylo kam spěchat tady a teď.

Je dost času nechat vše plynout a běžet, jak si to samo usmyslí a nesnažit se odpracovat a dojít po Cestě kam nejdál to jde, protože za pouhý okamžik několika hodin v hloubce meditace bude naladění ukončeno a víc toho nestihnu než právě teď.

Po naladění bývá v myšlenkách účastníků jídlo a ve skupině tak veliké a hromadně na jídlo myslící je mysl strhnuta ozývající se myšlenkou… a ticho ani klid se nekoná.

Byla to první meditace, která vyvolala ve mě pocit klidu, protože byla strávena v tichu, svobodě a dostatku času pro všechny procesy, které probíhaly bez nátlaku na jejich zrychlení, je to úžasné, krásné a dokonalé, děkuji.

Soňa Sedlbauer

Akademie Života

Láska a moudrost a vědomí nás samých přináší mír v nás i pro nás.

Jitka Malušková

Studio VESNA

Vědomí Srdce o.p.s.

IČO 261 13 406

Číslo účtu: 221728214/0300

via@viaharmonia.com