Tichá mysl je branou srdce

25 hodin ticha pro svět v míru

Dny setkání:

30. 11. – 02. 12. 2018

První setkání aktivuje sjednocené silové pole, které je důležitým impulsem pro setkání následující. Setkáme se v mírovém naladění, v tichu a souznění, s otevřeným Srdcem a vědomím, že spolu tvoříme jeden Život.

Společné, mírové ztišení mysli zahájíme v pátek 30. 11. v 11 hodin. Kruh tichého naladění bude stále udržován v silném počtu zúčastněných až do 12 hodin v sobotu 1. 12. 2018

V naladění na vyšší moudrost zaměříme pozornost na téma jednoty, spolupráce a dobra, a to nejen v nás, ale i v našich vztazích, ve společnosti a ve světě vůbec.

Jen v tichu svého Srdce můžeme vnímat hluboké roviny Bytí.

Část skupiny se v průběhu akce naladí v Ómování, někteří se uvnitřní tichou mantrou či modlitbou, při cvičení jógy nebo kreslení mandal v tématech našeho naladění.

Při společném  zklidnění mysli se otevírají a propojují naše Srdce.

A síla sjednocení zásadně ovlivňuje kolektivní mysl lidstva.

V sobotu odpoledne a večer budeme pokračovat procítěním vděčnosti za život, v souznění s Matkou zemí a přírodou, se sluncem i s celým vesmírem.
neděli 2.12. dopoledne ukončíme setkání opět v hlubokém souznění, v Óm a také v příjemném sdílení naší společné cesty.

Uvnitřněním provází Ernestína Velechovská:

Zahajující 1. setkání Via Harmonia se uskutečnilo v prostorách vzdělávacího a meditačního centra Oáza Srdce, Horní Bradlo. Sešli jsme se z různých částí republiky i ze zahraničí.

Každý, kdo se k nám připojil, posílil působení všech a sjednocená síla se tak znásobila.

Na stránce KDO SE PŘIPOJIL se můžete podívat v jakém množství meditujících jsme se propojili.

Tato zahajující setkání projektu Via Harmonia se uskutečnilo ve spolupráci
Ernestíny Velechovské a Vědomí Srdce o.p.s.

 

 

Vědomí Srdce o.p.s.,

IČO 261 13 406

Číslo účtu Vědomí Srdce o.p.s.: 221728214/0300

info@viaharmonia.com