​Proč má smysl jít na 25 hodinovou meditaci v tichu?

Co se děje v dnešním světe kolem nás?
Vidíme, že plno věcí nefunguje, jak by mělo, společnost není úplně v harmonii s přírodou, ani sama se sebou.

​Vidíme, že si podřezáváme větev, na které sedíme.

Proč 25 hodin v Tichu může proměnit každého z nás i celý svět

…Svou vládu Jednoty stvoř teď –
Skrze naše planoucí srdce
a ochotné ruce …
Aramejský Otčenáš

Jsou vědecké poznatky a je zdokumentováno, že když se určité množství lidí ztiší a naladí na společný záměr, promění se v takovém místě životní podmínky.

Postavení planet a jejich působení od února 2019 do února 2020

Zásadní konstelací je Saturn v konjunkci s Plutem a Karmickým uzlem v Kozorohu, která značí osudové změny struktury lidského vědomí. Tato konstelace působí od února do července 2019, kde se projeví velký tlak mocenských struktur, které se budou snažit udržovat člověka především ve strachu. Lidé se budou cítit v nejistotě a v bezmoci, snadno mohou spadnout do pocitu oběti. Hrozí nebezpečí rezignace. Již nyní se objevují tragické předpovědi, co vše nás čeká a co se stane. Od přírodních katastrof až po finanční krizi. Politická situace bude velmi vyhrocená.