…Svou vládu Jednoty stvoř teď –
Skrze naše planoucí srdce
a ochotné ruce. …

Aramejský Otčenáš

Jsou vědecké poznatky a je zdokumentováno, že když se určité množství lidí ztiší a naladí na společný záměr, promění se v takovém místě životní podmínky.

Například v roce 1978 byla provedena studie na skupině meditujících a byl objeven tzv. „Maharishi efekt”. 7000 lidí meditovalo s úmyslem dosáhnout pozitivního vlivu na město. Vliv meditace byl velice výrazný, snížil míru trestné činnosti, násilných činů a úmrtí v průměru o 16 %. Došlo k poklesu sebevražd a automobilových nehod. Taktéž došlo k významnému poklesu sledovaných teroristických aktivit.

Izraelská studie zkoumala vliv skupinové meditace během srpna a září v roce 1983. Zúčastnil se jí velký počet účastníků a došlo v sousedním Libanonu k ostrému snížení úmrtí ve válce. Během nejvyššího počtu meditujících došlo ke snížení válečných úmrtí v Libanonu o 76 %.

Město Merseyside mělo v roce 1987 třetí nejvyšší míru kriminality z 11 největších metropolí v oblasti Anglie a Walesu. Do roku 1992 mělo město díky skupinovým meditacím nejnižší kriminalitu, nastal pokles o 40 %. Mezi lety 1988 a 1992 bylo o 255 000 méně zločinů, než by se dalo očekávat dle trendů z minulosti.

Existuje dalších cca 50 studií s obdobnými výsledky.

Mnozí z nás vnímají, že staré nastavení mysli přestává fungovat. Boj se vyčerpal a stále více lidí si uvědomuje, že cestou boje, vítězů a poražených, už dál jít nechce.

Slyšíme kolem sebe spoustu slov o spolupráci, sounáležitosti, míru. O míru mluví představitelé států, náboženství, různých skupin. Proč se tedy na mnoha místech bojuje a hrozí další válečné konflikty?

Je stále více zřejmé, že v úrovni mysli se nemůžeme domluvit, protože mysl funguje jako počítač, a tak nám nabízí stále stejná řešení. Jenže co s tím? Jak proměnit naši osobní i kolektivní mysl tak, aby nám nevládla, ale sloužila pro dobro všech zúčastněných?

TICHEM. Tím, že se sjednotíme v TICHU, kolektivní mysl se na chvíli vypne. Umožníme tím její restart a zapnutí v novém nastavení. Ano, je to takto jedno-duché, i když jen zdánlivě. Také vám nyní mysl povídá něco o tom, že to není možné? Že nedává smysl sjednocovat se v TICHU? A právě proto je to jediná cesta, jak mysl přenastavit. Je logické, že se mysl brání.

Nabízí se otázka, proč se to tedy již nestalo, když přeci každý den tolik lidí medituje a oddává se TICHU? Jde přeci o miliony lidí a mnoho meditujících skupin po celém světě.

Abychom společně na chvíli zastavili kolektivní mysl, a tím se dostali do nového nastavení jako jednotlivci i celá společnost je nutné, aby se sjednotily v jeden čas a zůstaly v tichém naladění na společný záměr, skupiny po celém světě po dobu 24 hodin a jednu hodinu navíc.

Proč celkem 25 hodin? Protože za 24 hodin světelný paprsek sdíleného záměru oběhne celou planetu a hodina navíc je zde proto, aby se nová harmonická cesta zapsala a nově aktivovala kolektivní mysl lidí.

Ještě nikdy v dějinách lidstva se to nestalo. Nyní máme jedinečnou možnost potkat se na 25 hodin v TICHU po celé planetě a naladit se na smíření v sobě i mír kolem sebe.

Vytvořme společně laserový světelný paprsek, který kolektivní mysl přepíše a umožní nám vydat se novou cestou sounáležitosti, radosti, míru a skutečné spolupráce pro dobro všech zúčastněných.

Co tedy mohu udělat já? Přijít a zúčastnit se Celosvětového dne TICHA 25. – 26. 5. 2019 v Praze nebo se fyzicky přidat k meditující skupině ve světě. Je důležitá osobní účast, jedině tak vytvoříme silné paprsky světla, které se propojí v jeden.

Protože jak je psáno, proměna je možná jedině skrze naše planoucí srdce a ochotné ruce.

TICHO léči naše tělo, duši i náš společný svět, protože tvorba začíná právě tam, v TICHU za myslí.

Vše ostatní se přidá. Sjednocené vědomí mění osudové prostředí.

Za Via Harmonia, Lucie