Co se děje v dnešním světe kolem nás?
Vidíme, že plno věcí nefunguje, jak by mělo,
společnost není úplně v harmonii s přírodou, ani sama se sebou.

​Vidíme, že si podřezáváme větev, na které sedíme.

Jedni jsou nadšeni, že se mají dobře a nevnímají, co se děje s našim světem a jiní se snaží jít alternativní cestou, snaží se o vlastní proměnu a proměnu společnosti. Někteří mají pocit, že se stejně nic neděje, a to ani přesto, kolik už navštívili seminářů a podobných akcí zaměřených na podporu míru, naší planety atd. Ptají se, jestli má vůbec smysl se něčeho takového účastnit, když přitom v této hektické době mají spoustu dalších věcí k řešení v osobní rovině, v oblasti vztahů, zdraví, práce i financí. Má v takové situaci smysl věnovat svůj čas, peníze a drahocennou energii takové akci?

Odpověď je stále stejná. Má!

Rovina našeho osobního příběhu vždy začíná uvnitř, a proto má jakékoliv duchovní úsilí i pro řešení osobních problémů zásadní význam. A dále – můžu se chovat ve svém okolí tak, abych šel příkladem ostatním, můžu vnášet klid, lásku a radost do vztahů ve své rodině, tvořit přátelské prostředí na pracovišti, ohleduplnost k přírodě atd.

Můžu ale já sám změnit myšlení politiků? Chování manažerů velkých korporací, které mají zásadní vliv na naše prostředí, na potraviny, které jíme atd.? To asi jako jednotlivec nedokážu. Co ale můžu udělat je, že se spojím v tichém naladění se skupinou dalších, stejně smýšlejících lidí, kteří mají stejný záměr a po dobu 25 hodin mohu tomuto záměru věnovat svou pozornost. Pokud se zúčastním, určitě se uděje nějaký proces ve mně, proces, který bude mít vliv na můj život a zároveň podpoří sílu kolektivního myšlení dané skupiny. Kolektivní myšlení této skupiny je součástí kolektivního myšlení naší společnosti a potažmo celé planety. Tj. ovlivním svým naladěním kolektivní myšlení v celosvětovém měřítku. Do jaké míry, to závisí na míře otevření každého meditujícího, počtu zúčastněných a následně na míře otevření vědomí celé skupiny. Náš záměr se pak přes kolektivní vědomí dostane určitou měrou do vědomí každého jednotlivce po celé planetě. A pokud toto mohu udělat pro sebe a pro naši společnost, pak to smysl má …… a opakovat, opakovat, opakovat 🙂

Za Via Harmonia, Jan