Šířím myšlenku

Budeme na této stránce postupně zveřejňovat bannery ke stažení a šíření.

Podpořte tento smysluplný záměr, aby se informace o Via-Harmonia dostala k co největšímu počtu lidí. Oslovme přátele a známé s nabídkou aktivně se zapojit do celoplanetárního, 25 hodin trvajícího tichého naladění.

Propojením se do jedné velké sítě přes celou planetu vznikne obrovské silové pole míru a harmonie.

Sledujte naši stránku na Facebooku:
Via Harmonia – Cesta souznění

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE K PRVNÍMU NALADĚNÍ MŮŽETETAKÉ ŠÍŘIT DO SVĚTA:

V pátek 30.11. v 10:30 hodin se v Horním Bradle propojíme v úvodním naladění. Vytvoříme společně vizi mírového soužití v našich rodinách, ve společnostech i v celém světě.

Poté od 11. hodiny setrváme nepřetržitě v klidu, tichu a míru až do 12. hodiny druhého dne, soboty 1. 12.  Svoji mysl budeme v tvůrčí představivosti udržovat a vracet ve chvílích, kdy se naše myšlenky odpoutají ke zbytečnostem. Můžeme se v duchu někomu omluvit, třeba za nedorozumění nebo hádku, vyjádřit odpuštění nebo požádat o odpuštění,  vytvářet v mysli představy, jak jednáme s pochopením, se vzájemným respektováním, jak nalézáme mírová řešení, v moudrosti spolu-pracujeme a v lásce se věnujeme našim dětem i všem okolo nás . . .

Vytvoříme tak společně sílu, která v kolektivní mysli působí pro dobro nás všech.

Akce je na přelomu listopadu a prosince, to je čísla 11 tohoto roku a 12 roku příštího, abychom sjednocenou, mírovou sílu poslali do energie příštího roku.

Souzníte-li a chcete-li posílit sílu naladění, předávejte prosím tuto zprávu dál.

Vědomí Srdce o.p.s.,

IČO 261 13 406

Číslo účtu Vědomí Srdce o.p.s.: 221728214/0300

info@viaharmonia.com