Zajímavá sdílení

Na této stránce najdete zajímavé a důležité informace,
které souvisí s projektem Via Harmonia nebo se záměrem jeho uskutečnění.

Postavení planet a jejich působení od února 2019 do února 2020

 

od astroložky Petry Nel Smolové

Zásadní konstelací je Saturn v konjunkci s Plutem a Karmickým uzlem v Kozorohu, která značí osudové změny struktury lidského vědomí.
Tato konstelace působí od února do července 2019,kde se projeví velký tlak mocenských struktur, které se budou snažit udržovat člověka předevšímve strachu.

Lidé se budou cítit v nejistotě a v bezmoci, snadno mohou spadnout do pocitu oběti. Hrozí nebezpečí rezignace. Již nyní se objevují tragické předpovědi, co vše nás čeká a co se stane.

Od přírodních katastrof až po finanční krizi.

Politická situace bude velmi vyhrocená. Právě informační masírování lidí negativními věcmi má vzbudit v kolektivním vědomí dostatek negativních vibrací, aby se tyto katastrofy projevily.


Dle postavení Černé luny na Sabiánském symbolu – což je dluh, který se má naplnit – je v daném období důležité prožít v sobě vědomí nezničitelnosti. Uvědomit si, že máme v sobě sílu, která je hluboká, nezničitelná, věčná. Člověk je veden k tomu, aby si prožil a uvědomil svoji vlastní, vnitřní sílu. Aby poznal, že on sám je ve svém životě schopen plnohodnotně tvořit a konat a má k tomu v sobě veškeré potřebné vybavení a sílu.

Pro rozvoj vědomí je velmi důležité, aby měli lidé v dané době i diametrálně jiné možnosti prožívání než je strach, boj či bezmoc.

pokračování textu >>

 

 

Vědomí Srdce o.p.s.

IČO 261 13 406

Číslo účtu: 221728214/0300

via@viaharmonia.com