25 hodin Ticha pro svět v míru

VELKÉ CELOSVĚTOVĚ PROPOJENÉ MEDITAČNÍ SETKÁNÍ

25. – 26. 5 2019, Praha

SÍLA TICHA LÉČÍ DUŠI I TĚLO

Prodej vstupenek a bližší informace jsou v přípravě. Sledujte, prosíme, tyto stránky nebo náš facebook.

ZÁMĚR SETKÁNÍ

Celé lidstvo je v přelomové době. Uzavírají se tzv. dlouhé vývojové cykly, z kterých si do budoucnosti odnášíme ponaučení, ale stále máme svobodu volby. Chceme zůstat ve stávajícím nastavení nebo se posunout na kvalitativně vyšší úroveň prožívání, založeného na spolupráci a sounáležitosti?
Jak můžeme další cestu ovlivnit? Víme, že mysl a síla vůle jsou silami Života. Čemu věnujeme pozornost, to tvoříme. Uvědomujeme si, že mír ve světě je především založen na klidu a míru v nás.

Představme si, jakou sílu má velké množství tichých, v míru naladěných skupin, propojujících se po celé Zemi a vytvářejících harmonickou síť. V kolektivním informačním poli lidstva tato síla dalece přesahuje možnosti jedné, byť početné skupiny.
Síla naladění, kterou těchto 25 hodin Ticha pro svět v míru v této síťové konstelaci vytvoří, je schopna proměnit kolektivní vědomí lidstva a přispět k vytvoření podmínek pro jeho výrazný posun. Jedině Ticho má tu moc odpojit nás od „starého“ a přivést k „novému“.

VRACÍME-LI SE DO JEDNOTY, MUSÍME JEDNOTU STVOŘIT A PROŽÍT

PROČ SE MÁM ZÚČASTNIT?

Setkání je určeno pro každého, kdo si přeje posílit mírové soužití jednotlivců, skupin i národů a uvědomuje si očistnou a proměňující sílu Ticha při velkém shromáždění.

Co mi účast může přinést osobně?

  • Očistu vztahu k sobě i druhým.
  • Intenzivní prožitek sjednocené síly.
  • Udělat si pořádek v sobě.
  • Podpora fyzického zdraví.
  • Příznivé působení na duši.
  • Vnitřní klid a mír.

Co může přinést světu?

  • Posílení míru.
  • „Restart“ kolektivní mysli.
  • Posílení moudrosti a moudré spolupráce.
  • Uvědomění si skutečných hodnot života, rozvoj vztahů mezi národy.

SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

 

 

Vědomí Srdce o.p.s.

IČO 261 13 406

Číslo účtu: 221728214/0300

via@viaharmonia.com