Kruh Světla 12. prosince 2019

Na Marjánce, Bělohorská 35/262 – 169 00 Praha 6

 

 

V prosinci tohoto roku máme výjimečné datum, opakující se svým významem po 900  letech*. Jeden velký vývojový cyklus cesty Duše se naplňuje a dotvářejí se nové základy pro další rozvoj Vědomí člověka a života na Zemi

12. 12. 2019 (12)

Rok 2019 přináší hluboké vnitřní i vnější přerodové procesy a změny. Velký vývojový cyklus cesty Duše a projevení Ducha se naplňuje. Dotvářejí se základy pro další rozvoj Vědomí člověka, a tím i života na Zemi.
Je v nás podporováno spolu-tvoření a Vědomí Jednoty na cestě Světla. Jedině tvoření a procítění Srdcem rozvíjí a v dobro proměňuje náš osobní, prožitkový svět mysli.

Úplňkem v 6h 12min se umocňuje působení vyšší Moudrosti a Pravdy v nás a její zužitkování ku prospěchu vyššího celku.

Před 900 lety bylo 12. 12. 1119 (12) Na téměř stejném území Č.R. je v té době České knížectví – vládne kníže Bořivoj I. Přibližně v letech 1119 – 1125 byla sepsána Kosmova Kronika česká. Byl založen Řád Templářů. V Praze řádilo 30.7. 1119 první velké tornádo, popsané v Kosmově kronice, Mnohé obce v Českém knížectví mají první zmínky o svém vzniku v roce 1119.

“12. 12. 2019 je završujícím impulsem, který naplní celistvost”

Astrologický náhled na 12. 12. 2019 od Petry Nel Smolové

V této době dochází k završení celého desetiletí i tisíciletí. V tento den se projeví a zviditelní to, co do této doby nemohlo být viděno. Je to naplnění určení. Určení našeho vývoje lidstva a naplnění jednoho cyklu vědomí, které běží do března 2025. V této době dotváříme nové základy pro další rozvoj naší cesty jako jednotlivce i celku. Děláme postupné kroky a právě 12. 12. 2019 je jeden důležitý krok v našem vývoji. Každý krok navazuje vždy na předchozí a zároveň určuje, kam bude směřovat další, čili co bude obsahovat naše budoucnost.

Konstelace hvězd ukazuje, že vědomí člověka je připravené dokončit pochopení skrze očištění a prosvícení.

Téma novoluní, které vrcholí právě úplňkem 12. 12. 2019, zviditelňuje vyvážený a moudrý postoj k existenci v jasném pochopení, čím si tvoříme veškeré vnější okolnosti. Dosáhnout míru a rovnováhy navzdory konfliktu. Skrze lásku a procítění se vysvobodit z utrpení a omezení. Saturn v konjunkci s Plutem v Kozorohu nás provází po celý rok 2019 a tento aspekt předznamenával těžké situace, strachy a utrpení.

Venuše, která je láskou, laskavostí, prostupuje touto konstelací, aby ji vyléčila. Máme možnost léčit a vyléčit skrze soucit, laskavost a lásku k sobě a druhým nebo se zatvrdit, přestat cítit, abychom bolest či strach unesli. Tím ale v sobě zavřeme jakýkoliv cit.

Harmonické aspekty od Marse a dalších planet ukazují na velkou možnost a podporu, abychom dokázali prožít hluboký soucit, pochopení a vysvobození se z bolesti a strachu.

Procházíme dokončováním zralosti. Proto jsou mezi námi vyspělé bytosti, které na sebe vzaly velmi těžké situace a jsou schopné skrze své vědomí tyto situace zvládnout.

V tomto roce, více než kdykoliv předtím, jsem svědkem lidských tragédií, smrtí a ohrožení života. Cítím hlubokou úctu, vděčnost a soucit s lidmi, kteří tímto procházejí. Vidím, s jakou hlubokou pokorou, láskou a pochopením k životu, náročné situace zvládají. Bez pocitu oběti a viny. A i proto nám zbývá malý krůček, abychom se mohli vyvíjet v moudrosti a míru, bez utrpení a strachů.

Tak, aby mohlo být naplněno, očištěno a prosvíceno v uceleném poznání člověka.

Zužitkujme tento den s pochopením, pokorou a láskou

Petra Nel

https://www.astrologiepetranel.cz/

Témata setkání

Setkání 12. 12. 2019 (12) navazuje na Kruh Světla 30. 03. 2019 (3), na kterém jsme vytvořili základy sjednocené, vnitřní, tvořivé síly ku prospěchu vyššího celku.

V tento silný den máme možnost dále rozvinout společné tvoření Srdcem a Světlem.

Vnímáme a nabízíme tato důležitá témata:

 • Nastává nová cesta Světla? Co to znamená pro naši práci, život, společnost?
 • Sdílení poznání a vhledů účastníků Kruhu Světla
 • Poselství předků – společné naladění
 • Vědomí vnitřního bohatství, získaného na cestě Duše
 • Síla odpuštění, vděčnost za zkušenosti a vystoupení z viny
 • Zrušení hranic možností člověka pro rozvoj jeho vyšších schopností
 • Vzájemná inspirace, jak společně přispívat k dalšímu rozvoji jednotlivce i vyššího celku

  Pokud souzníte s těmito myšlenkami a cítíte se být součástí Kruhu Světla, těšíme se na Vás a společné tvoření. Máte-li konkrétní nabídku do programu Kruhu Světla, napište nám, prosíme, na: kruhsvetla@viaharmonia.com.

   

  Časová osa / program setkání

  Registrace: 8:30 – 9:30 | Zahájení 9:30 | Ukončení 17:00

  Program dotváříme i společně s vámi. Další detaily k setkání i programu zveřejníme později a zašleme přihlášeným účastníkům.