Mír – Peace – Mup – Paz – Paix – 和平 – سلام – शांति – 平和

  

Kruh Světla

 

VRACÍME-LI SE DO JEDNOTY,
MUSÍME JEDNOTU NEJDŘÍVE SPOLU PROŽÍT

Mír – Peace – Mup – Paz – Paix – 和平 – سلام – शांति – 平和

 

Kruh světla

 

 

VRACÍME-LI SE DO JEDNOTY, MUSÍME JEDNOTU NEJDŘÍVE SPOLU PROŽÍT

Co je Kruh S v ě t l a ?

PROJEKT SETKÁVÁNÍ A SPOLEČNÉHO ENERGETICKO INFORMAČNÍHO PŮSOBENÍ PŘEDSTAVITELŮ CESTY POZNÁNÍ A MOUDROSTI

Kruh Světla

Nejbližší celodenní setkání

12. 12. 2019

Na Marjánce, Bělohorská 35, Praha 6

“12. 12. 2019 je završujícím impulsem, který naplní celistvost" Astrologický náhled na 12. 12. 2019 od Petry Nel Smolové

V této době dochází k završení celého desetiletí i tisíciletí. V tento den se projeví a zviditelní to, co do této doby nemohlo být viděno. Je to naplnění určení. Určení našeho vývoje lidstva a naplnění jednoho cyklu vědomí, které běží do března 2025. V této době dotváříme nové základy pro další rozvoj naší cesty jako jednotlivce i celku. Děláme postupné kroky a právě 12. 12. 2019 je jeden důležitý krok v našem vývoji. Každý krok navazuje vždy na předchozí a zároveň určuje, kam bude směřovat další, čili co bude obsahovat naše budoucnost.

Konstelace hvězd ukazuje, že vědomí člověka je připravené dokončit pochopení skrze očištění a prosvícení.

Téma novoluní, které vrcholí právě úplňkem 12. 12. 2019, zviditelňuje vyvážený a moudrý postoj k existenci v jasném pochopení, čím si tvoříme veškeré vnější okolnosti. Dosáhnout míru a rovnováhy navzdory konfliktu. Skrze lásku a procítění se vysvobodit z utrpení a omezení. Saturn v konjunkci s Plutem v Kozorohu nás provází po celý rok 2019 a tento aspekt předznamenával těžké situace, strachy a utrpení.

Venuše, která je láskou, laskavostí, prostupuje touto konstelací, aby ji vyléčila. Máme možnost léčit a vyléčit skrze soucit, laskavost a lásku k sobě a druhým nebo se zatvrdit, přestat cítit, abychom bolest či strach unesli. Tím ale v sobě zavřeme jakýkoliv cit.

Harmonické aspekty od Marse a dalších planet ukazují na velkou možnost a podporu, abychom dokázali prožít hluboký soucit, pochopení a vysvobození se z bolesti a strachu.

Procházíme dokončováním zralosti. Proto jsou mezi námi vyspělé bytosti, které na sebe vzaly velmi těžké situace a jsou schopné skrze své vědomí tyto situace zvládnout.

V tomto roce, více než kdykoliv předtím, jsem svědkem lidských tragédií, smrtí a ohrožení života. Cítím hlubokou úctu, vděčnost a soucit s lidmi, kteří tímto procházejí. Vidím, s jakou hlubokou pokorou, láskou a pochopením k životu, náročné situace zvládají. Bez pocitu oběti a viny. A i proto nám zbývá malý krůček, abychom se mohli vyvíjet v moudrosti a míru, bez utrpení a strachů.

Tak, aby mohlo být naplněno, očištěno a prosvíceno v uceleném poznání člověka.

Zužitkujme tento den s pochopením, pokorou a láskou

Petra Nel

https://www.astrologiepetranel.cz/

ZÁMĚR KRUHU SVĚTLA

 • Současná fáze vývoje lidstva na přelomu dlouhých vývojových cyklů je jedinečnou příležitostí rozvinout cestu spolu-tvoření ve vědomí Jednoty.
 • Máme vzácnou možnost propojit se v kruzích, které se setkávají a mají pozitivní vliv na rozvoj kolektivního vědomí.
 • Na setkáních vytváříme Kruh Světla společným naladěním všech zúčastněných.
 • Odevzdáváme se hlubokým rovinám Vědomí.
 • Vytváříme a vysíláme vizi nového soužití ve společnosti i ve světě.
 • Podporujeme šíření Poznání ve společnosti.

Jedině v propojení se staneme uznávanou a respektovanou silou, se kterou se ve společnosti počítá.

PROČ SE MÁM ZÚČASTNIT?

 • Kruh Světla je určen především pro představitele různých skupin a učení, ochotných podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.
 • Účinek roste s počtem přítomných.
 • Při setkáních vytvoříme Kruh Světla, přes který přicházejí  impulsy a podněty,  ukazující optimální kroky dalšího rozvoje.
 • Setkání nám umožňuje prožít sjednocenou a zároveň jedinečnou sílu všech zúčastněných. Obohacujeme se tématy, která nás spojují i přesahují.
 • Účastí projevujeme ochotu společně tvořit pro dobro vyššího celku.

“Nic ve vesmíru nemůže odolat soustředěnému úsilí dostatečného počtu inteligencí.”  Teilhard de Chardin

Sjednocené vědomí mění osudové prostředí

Jsme silou, vědomě utvářející budoucnost!

Projekt je určen především pro představitele různých skupin a učení, kteří jsou ochotní podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.

Každý z  nás je důležitý!

Videopozvánka (pro úvodní setkání 30. 3. 2019)