Mír – Peace – Mup – Paz – Paix – 和平 – سلام – शांति – 平和

 

 VRACÍME-LI SE DO JEDNOTY 

MUSÍME JEDNOTU NEJDŘÍVE STVOŘIT A PROŽÍT

3
Mír – Peace – Mup – Paz – Paix – 和平 – سلام – शांति – 平和

 

 

VRACÍME-LI SE DO JEDNOTY

MUSÍME JEDNOTU NEJDŘÍVE STVOŘIT A PROŽÍT

30. 3. 2019

Nádražní 43, Praha 5 – budova Staropramenu

PROBĚHLO SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ CESTY POZNÁNÍ A MOUDROSTI

 

Kruh S v ě t l a

ZÁMĚR SETKÁNÍ

 • Současná fáze vývoje lidstva na přelomu dlouhých vývojových cyklů je jedinečnou příležitostí rozvinout cestu spolu-práce a vědomí Jednoty.
 • Máme vzácnou možnost propojit kruhy podobně smýšlejících a naladěných osobností, které budou spolu-tvořit, podporovat se, pravidelně se setkávat, a tím mít pozitivní vliv na rozvoj kolektivního vědomí.
 • Na setkání vytvoříme Kruh Světla společným naladěním všech zúčastněných.
 • Odevzdáme se hlubokým rovinám Vědomí.
 • Obohatíme Kruh Světla jedinečným poselstvím každého zúčastněného.
 • Vytvoříme a vyzáříme vizi nového soužití ve společnosti i ve světě.
 • Podpoříme šíření Poznání ve společnosti.
 • Připravíme se na velké setkání Celosvětový den TICHA v Praze, v propojení přes celou Planetu 25. – 26.5. 2019.

Jedině v propojení se staneme uznávanou a respektovanou silou, se kterou se ve společnosti počítá.

PROČ SE MÁM ZÚČASTNIT?

 • Kruh Světla je celodenní akcí pro představitele různých skupin a učení, kteří jsou ochotní podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.
 • Účinek poroste s počtem přítomných.
 • Při setkání, ve společném naladění,  vytvoříme Kruh Světla, skrze který budou přicházet impulsy a podněty ukazující nám, co je potřeba dělat pro lepší budoucnost, pro nejvyšší dobro.
 • Setkání nám umožní prožít sjednocenou a zároveň jedinečnou sílu všech zúčastněných.
 • Vytvoříme vizi harmonického soužití v rodinách, ve společnosti i mezi národy.
 • Obohatíme se tématy, která nás spojují i přesahují.
 • Budeme součástí procesu, který proběhne na Celosvětovém dni TICHA.
 • Fyzickou přítomností projevíme ochotu společně tvořit pro dobro vyššího celku.

“Nic ve vesmíru nemůže odolat soustředěnému úsilí dostatečného počtu inteligencí.”  Teilhard de Chardin

Videopozvánka

Sjednocené vědomí mění osudové prostředí

Buďme silou, vědomě utvářející budoucnost!

Akce je určena především pro představitele různých skupin a učení, kteří jsou ochotní podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.

Každý z  nás je důležitý!

Vědomí Srdce o.p.s.

IČO 261 13 406

Číslo účtu: 221728214/0300

via@viaharmonia.com