Mír – Peace – Mup – Paz – Paix – 和平 – سلام – शांति – 平和

  

Kruh Světla

 

VRACÍME-LI SE DO JEDNOTY,
MUSÍME JEDNOTU NEJDŘÍVE STVOŘIT A PROŽÍT

Mír – Peace – Mup – Paz – Paix – 和平 – سلام – शांति – 平和

 

Kruh světla

 

 

VRACÍME-LI SE DO JEDNOTY, MUSÍME JEDNOTU NEJDŘÍVE STVOŘIT A PROŽÍT

Co je Kruh S v ě t l a ?

PROJEKT SETKÁVÁNÍ A SPOLEČNÉHO ENERGETICKO INFORMAČNÍHO PŮSOBENÍ PŘEDSTAVITELŮ CESTY POZNÁNÍ A MOUDROSTI

 

ZÁMĚR SETKÁVÁNÍ

 • Současná fáze vývoje lidstva na přelomu dlouhých vývojových cyklů je jedinečnou příležitostí rozvinout cestu spolu-tvoření ve vědomí Jednoty.
 • Máme vzácnou možnost propojit se v kruzích, které se setkávají a mají pozitivní vliv na rozvoj kolektivního vědomí.
 • Na setkáních vytváříme Kruh Světla společným naladěním všech zúčastněných.
 • Odevzdáváme se hlubokým rovinám Vědomí.
 • Vytváříme a vysíláme vizi nového soužití ve společnosti i ve světě.
 • Podporujeme šíření Poznání ve společnosti.

Jedině v propojení se staneme uznávanou a respektovanou silou, se kterou se ve společnosti počítá.

PROČ SE MÁM ZÚČASTNIT?

 • Kruh Světla je určen především pro představitele různých skupin a učení, ochotných podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.
 • Účinek roste s počtem přítomných.
 • Při setkáních vytvoříme Kruh Světla, přes který přicházejí  impulsy a podněty,  ukazující optimální kroky dalšího rozvoje.
 • Setkání nám umožňuje prožít sjednocenou a zároveň jedinečnou sílu všech zúčastněných. Obohacujeme se tématy, která nás spojují i přesahují.
 • Účastí projevujeme ochotu společně tvořit pro dobro vyššího celku.

“Nic ve vesmíru nemůže odolat soustředěnému úsilí dostatečného počtu inteligencí.”  Teilhard de Chardin

Sjednocené vědomí mění osudové prostředí

Jsme silou, vědomě utvářející budoucnost!

Projekt je určen především pro představitele různých skupin a učení, kteří jsou ochotní podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.

Každý z  nás je důležitý!

Videopozvánka (pro úvodní setkání 30. 3. 2019)

Vědomí Srdce o.p.s.
IČ: 261 13 406

via@viaharmonia.com