Jsme zahraniční skupina

Jste-li zahraniční skupina nebo jste skupina z velké dálky a nemůžete se zúčastnit setkání v Praze, meditujte s námi na dálku.

Bude přínosné, když nám skupiny, které se chtějí připojit, pošlou zprávu, abychom je všechny mohli na stránkách Via Harmonia zviditelnit, a vidět jakou silou jsme propojeni

Chcete-li se připojit k akci a být zviditelněni na webových stránkách Via Harmonia,
neváhejte se přihlásit.

Chceme zviditelnit na webu

Jsem průvodcem, lídrem či učitelem
a zúčastním se setkání 30. 3. 2019 v Praze

Vědomí Srdce o.p.s.,

IČO 261 13 406

Číslo účtu Vědomí Srdce o.p.s.: 221728214/0300

info@viaharmonia.com