Milí účastníci Celosvětových dnů Ticha – 25 hodin Ticha pro svět v Míru a Mír v nás.

 

Uplynul měsíc od našeho setkání a mnozí z nás jeho sílu stále ještě vnímají, u mnohých ještě doznívají osobní prožitky a uvědomění. Nechť i nadále působí pro dobro každého zúčastněného, i pro šťastný život na planetě Zemi.

Na celé akci byla nejdůležitějším základem síla záměru: setkat se na 24 + 1 hodinu na jednom místě, vzdát se něčeho osobního pro naše společné. Propojit se a vytvořit sílu tiché mysli, případně se odevzdat vnitřnímu Světlu, sjednotit se v tématu míru, vděčnosti, radosti a lásce. Prožít smíření sám v sobě, a tím podpořit i mír ve vnějším světě.
Vděčnost patří všem, kteří se tomuto záměru dali a přispěli ke krásné a silné energii, která se dál rozvíjí. K několika stovkám přítomných účastníků se připojilo i mnoho skupin a jednotlivců propojených po světě. Velmi příjemné bylo i videopropojení se skupinami v Maďarsku a na Slovensku.

Mnozí jste projevili zájem o další setkání v TICHU, které proběhne opět v Praze v termínu

 

16.-17. listopadu 2019

 

Podrobnější informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách Via Harmonia. Věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu a přispějeme tak významným způsobem k harmonickému prožívání jak v osobních životech, tak i ve společenském i celosvětovém dění.

Děkujeme za všechny vaše zpětné vazby, které jsme doposud obdrželi. Všechny jsou velmi cenné a s vašim svolením budeme vaše prožitky, komentáře a uvědomění postupně vkládat na webové a fb stránky. Máte-li ke sdílení prožitky či uvědomění ze setkání, či doby po něm, piště na adresu: via@viaharmonia.com

Jsme jeden Život a uvědomění a prožitek jednoho z nás je součástí cesty všech.
Ať mír dál zůstává v nás a s naší planetou.

 

Přijďte! Každým z nás se účinek násobí.
25 HODIN TICHA pro život v míru
16.-17.11. 2019, Praha

 

Za přípravný tým Via Harmonia
Ernestína, Jarda, Lucie, Helenka, Iva, Lada, Jaroslav, Jan
a všichni spolupracující