Mír – Peace – Mup – Paz – Paix – 和平 – سلام – शांति – 平和

25

HODIN TICHA

pro svět v míru

SJEDNOCENÉ  VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

Mír – Peace – Mup – Paz – Paix – 和平 – سلام – शांति – 平和

 

 

SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

25. – 26. 5. 2019

Hotel STEP, Malletova 4, Praha 9

PROŽIJME SPOLU

Světový den  T i c h a

ZÁMĚR SETKÁNÍ

 • Ještě nikdy v dějinách lidstva se to nepodařilo. Těch cca 50, ve studiích zaznamenaných pozitivních účinků meditací, modliteb či naladění, bylo vždy izolovaných a tedy s omezeným dopadem.
 • Právě nyní, v přelomovém roce 2019, máme unikátní možnost setkat se v TICHU, v propojení po celé planetě, a tím vytvořit  dostatečnou sílu.
 • Centrem setkání bude Praha, kde budeme v naladění 25 hodin.
 • Síla naladění, kterou těchto 25 hodin TICHA pro svět v míru v tomto propojení vytvoří, je schopna proměnit kolektivní vědomí lidstva.
 • Pokud se tímto způsobem sjednotíme v TICHU, kolektivní mysl se na určitou dobu vypne.
 • Umožní se tím její restart a zapnutí v novém nastavení.
 • Pro dobro všech, pro dobro našich dětí.

PROČ SE MÁM ZÚČASTNIT?

 • 25 hodin v TICHU vydá za několik let práce na sobě.
 • TICHO léči naší duši, mysl i tělo a uzdravuje náš společný svět.
 • Přináší vnitřní klid a mír, očistu vztahu k sobě i druhým.
 • Může přinést intenzivní prožitek sjednocené síly.
 • Podpoří fyzické zdraví, příznivě působí na duši.
 • Posílí mír, moudrost v rozhodování a moudrou spolupráci.
 • Může přinést uvědomění si skutečných hodnot života.
 • Může podpořit rozvoj vztahů mezi národy na novém, rovnocenném základě.
 • Může způsobit „restart“ kolektivní mysli.
 • Jen TICHO má tu jedinečnou moc odpojit nás od „starého“ a přivést k „novému“.

Síla Ticha léčí duši, mysl, tělo i svět

Přijďte! Každým z nás se účinek násobí.

Setkání je určeno pro každého, kdo se chce posunout k vyšší kvalitě života, kdo chce zlepšit anebo rozvinout
svůj vztah se sebou, s blízkými i ostatním světem.

Jen v dostatečném počtu fyzicky přítomných naplníme záměr. 
Každý z nás je důležitý!

JAK SE NA SETKÁNÍ PŘIPRAVIT? 

Několik dní před vlastní akcí buďte již častěji v klidu, v naladění, meditacích či modlitbách.
Připomínejte si, že ticho léčí duši i mysl a uzdravuje tělo i svět.
Jezte lehkou stravu, nejlépe bez živočišných produktů.
Na akci si vezměte pohodlné oblečení, přezůvky nebo ponožky – boty odložíme v šatně.
Přineste si termosku na vodu, hrneček, meditační stoličku, „bobík“, deku, spacák.

Jak se mohu aktivně zapojit?

 ZÚČASTNÍM SE

DOBROVOLNÍCI

DARUJI

ŠÍŘÍM MYŠLENKU

Vědomí Srdce o.p.s.

IČO 261 13 406

Číslo účtu: 221728214/0300

via@viaharmonia.com