V jednotě je síla

Den setkání

30. 03. 2019

Setkání představitelů skupin a průvodců při šíření moudrosti a pravdy.

Propojení představitelů různých skupin, učení a způsobů šíření moudrostí života. My, více než kdokoli jiný, máme možnost vytvořit a v kolektivní mysli otisknout mírovou matrici sounáležitosti a mírové cesty.

Každému z nás, kdo předáváme své zkušenosti, poznání či schopnosti, byla dána jedinečná cesta, síla i způsob, jakým přispíváme k obohacení a proměně života. Je to naše poslání i zodpovědnost.

Všichni spolutvoříme jeden život a mnoho jedinečných cest v něm. Naše síla je ve společném zapojení našich schopností pro dobro světa.

Po příjemném, vzájemném seznámení se jistě obohatíme i zajímavými prožitky a poznáním.
Naladíme se v meditacích a vytvoříme společně vizi života v moudrém a radostném soužití.
Vyšleme poselství míru a sjednocení do kolektivního Vědomí Planety.

Náplň setkání bude postupně dotvářena podle přihlášených účastníků, ve vzájemné spolupráci.

Čerpáme z jednoho Pramene Poznání.

Z pohledu numerologie:

30. 03. 2019  Smyslem a posláním tohoto dne je 18 = 9, to znamená moudrost, pravdu a odpovědnost ve prospěch celku. Znamená také ochotu vložit veškerou svoji sílu do služby. Trojka je číslem vyjádřené citlivosti a mírnosti, tři trojky představují tři úrovně tvoření, trojnost ve všech významech.
Den 30. dává příležitost konstruktivní tvůrčí komunikace a výměny názorů, směřující ke zlepšení řádu věcí. Myšlenková aktivita a bystrost trojky vede zvídavou mysl k tvoření, dovede rozpoznat cenné a oprostit se od zbytečného. Rok 2019, jehož součtem je číslo 12, je rokem naplnění cesty duše a otevírá cestu Ducha (zpracovala Iva Ďásková).

Moudrost poznání je světlem života. Nechť se šíří dál.  

Březnové setkání je předobrazem i výzvou ke spolu-účasti na jedinečném, celosvětovém setkání v květnu 2019.

Chceme-li se vrátit do jednoty, musíme jednotu stvořit.

Šiřme tuto nabídku i představitelům, učitelům, tvůrcům a skupinám v různých částech světa. Pokud vytvoří své kruhy nebo se k nám v daný den připojí jednotlivě na dálku, aktivuje se a roste síla sjednocení nás všech.

Informace o připojených představitelích i skupinách rádi zviditelníme na tomto webu. Ukažme, jakou sílu tvoříme!

Chcete-li se setkání představitelů skupin, lídrů či učitelů zúčastnit, přihlašte se k účasti zde>>

Organizační informace budou postupně doplňovány.

Již proběhlo první aktivační setkání s názvem TICHÁ MYSL JE BRANOU SRDCE

Vědomí Srdce o.p.s.,

IČO 261 13 406

Číslo účtu Vědomí Srdce o.p.s.: 221728214/0300

info@viaharmonia.com